گفت‌و‌گو دربارۀ کتاب احساسی از تاریخ

گزارش نشست اول (۳۱ تیرماه ۱۴۰۱)

احساسی از تاریخ: نوشتۀ پیتر زومتور و مر‌ی لندینگ، ترجمۀ مرتضی نیک‌فطرت و نیما کیوانی

نخستین نشست از سلسله نشست‌های معمار‌ی‌خوانی ــ معمار‌ی از دریچۀ منابع مکتوب ــ  با حضور بهروز مرباغی، معمار و مدرس دانشگاه، در خانۀ اردیبهشت اودلاجان برگزار شد. اعضای گروه یله با همراهی سایر استادان و جمعی از دانشجویان معمار‌ی، در مقاطع مختلف،  به گفت‌و‌گو دربارۀ کتاب در احساسی از تاریخ، اثر مشترک پیتر زومتور و مر‌ی لندینگ، ترجمۀ مرتضی نیک‌فطرت و نیما کیوانی پرداختند.

نگارنده: درسا گلابی

آلبوم تصاویر