دربارۀ یله

استودیوی مطالعات و معمار‌ی یله، با نگاهی کلی و جزئی، به مطالعۀ مفاهیم شهر‌ی و تمامی عناصر اجتماعی، فرهنگی و معمار‌ی مرتبط با آن می‌پردازد و در حال حاضر شامل دو بخش اصلی است: پادکست و دریچه.

در هر فصل کار‌ی، با  در نظر داشتن دغدغه‌های اصلی استودیو یله، محله‌ای را انتخاب می‌کنیم و برای شناخت دقیق آن، پژوهشی تعریف می‌شود. در پایان مجموعۀ یافته‌های حاصل از مطالعات و بررسی‌ها را، پس از سامان‌دهی و تحلیل، در قالب محتوای صوتی (پادکست)، محتوای تصویر‌ی (پروژه‌های معاصرساز‌ی)، محتوای متنی (مقالات)، و بازدیدهای میدانی به مخاطبان عرضه می‌کنیم.

دریچه رویداد گفت‌وگومحور استودیو یله است که برای بررسی چرایی و چگونگی فضاهای زیست بشر در محله و شهر شکل گرفته است. ما با خوانش منابع مکتوب مرتبط با علوم انسانی و همچنین بررسی هنرهای تصویر‌ی در دریچه، فرصتی را برای گردهمایی پژوهشگران و علاقه‌مندان به حوزه‌های معمار‌ی، شهرساز‌ی، ادبیات، سینما، تاریخ، و فرهنگ فراهم می‌کنیم.

آتلیۀ معمار‌ی یله در راستای دغدغه‌های به‌ وجود آمده از پژوهش‌ها و مطالعات استودیو پدید آمده و در تلاش است با ایجاد نگاهی فزاینده، پویا و تخصصی به معمار‌ی بپردازد. به‌طور کلی، فعالیت گروه معمار‌ی و معمار‌ی داخلی آتلیه در سه دستۀ تخصصی خلاصه می‌شود: طرح‌های پیشنهادی، طرح‌های اجرایی و طرح‌های مفهومی یا مسابقاتی.

طرح‌های پیشنهادی برآمده از دغدغه‌های موجود در سطح شهر و نیازهای جامعه شکل می‌گیرند. طرح‌های اجرایی، براساس مطالبات و نیاز کارفرما، با حدود و عملکرد مشخص طراحی می‌شوند. طرح‌های مفهومی، مانند پروژه‌های معاصرساز‌ی استودیو یله که قالب مفهومی و متنی دارد، یا در راستای طرح مسئله‌ای یا شرکت در مسابقات طراحی می‌شوند.

تیم یـــــله

معمار و پژوهشگــر
بنیان‌گـذار و مؤسس
پژوهشگر و نویسنده
مسئول ‌ارشد روابط‌عمومی
معمار و مدیر پروژه
گــرافیـست
گــرافیـست
پژوهشگر و نویسنده
مسئول ارشد تولید محتوای تصویر‌ی
مسئول ارشد رسانه