دربارۀ یله

گروه یله به کمک استودیوی مطالعات و معمار‌ی یله و آتلیۀ یله، به ترتیب به مسائل مربوط به معمار‌ی ایران و گفتمان تخصصی معمار‌ی می‌پردازد.

 استودیوی مطالعات و معمار‌ی یله، پس از دوره‌ای پژوهشی بر روی دو محلۀ شهر تهران، به سراغ معمار‌ی معاصر ایران آمده است. استودیو یله براساس دو محور تاریخ‌نگاری و استخراج دیاگرام‌های معمار‌ی با نگاهی معاصر شروع به پژوهش در این عرصه کرده است. استودیو یله در این مسیر به وسیلۀ تولید پادکست و برگزاری نشست‌های دریچه و بازدیدهای میدانی با نام پرسه، پژوهش‌های خود را به سمع و نظر مخاطبان خود می‌رساند.

آتلیۀ معمار‌ی یله در راستای دغدغه‌های به وجود آمده در گفتمان معمار‌ی، پژوهش‌های خود را برروی تاریخ تئور‌ی معمار‌ی و خواندن آرا و آثار معماران معطوف کرده است؛ امّا بر اساس این نکته که تمام المان‌های معمار‌ی باید در خدمت خلق فضای معمارانه باشند، فعالیت‌های آتلیه به وسیلهٔ آزمایشگاه فرم و فضا ادامه خواهد یافت.

تیم یـــــله

گــرافیـست
گــرافیـست
بنیان‌گـذار و مؤسس
مسئول ارشد رسانه