معماری مولد خیابان

گفت‌وگو دربارۀ مجموعه پژوهش‌های دورۀ پهلوی گزارش نشست هفتم (۲۲ دی‌ماه ۱۴۰۲) بررسی امکان معمار‌ی در خیابان انقلاب اسلامی (شاهرضا) در این نشست از سلسله نشست‌های معمار‌ی‌خوانی استودیو یله ـــ معمار‌ی و شهر از دریچۀ منابع مکتوب ـــ معمار‌ی مولد خیابان ـــ که با همکار‎ی مجموعۀ فرهنگی ــ هنر‎ی برج آزادی برگزار شد، اعضای گروه […]

حیات اجتماعی دیوار

گفت‌و‌گو دربارۀ مقالۀ گرافیتی ایرانی: مقاومت و خود-بیانگر‌ی از طریق دیوارهای شهر‌ی گزارش نشست ششم (۱۵ تیرماه ۱۴۰۲) حیات اجتماعی دیوار در این نشست از سلسله نشست‌های معمار‎ی از دریچۀ منابع مکتوب که با همکار‎ی مجموعۀ فرهنگی – هنر‎ی برج آزادی برگزار شد، اعضای گروه یله با همراهی کارشناسان و مهمانان به تبادل نظر دربارۀ […]

خانه‌هایی که در من جا ماندند

گفت‌و‌گو دربارۀ کتاب خانه‌هایی که در من جا ماندند گزارش نشست پنجم (۱۷ مردادماه ۱۴۰۱) خانه‌هایی که در من جا ماندند: نوشتۀ مریم ارمغان، شیدا خوانسار‎ی و محدثه شفیعیان در این نشست از سلسله نشست‌های معمار‌ی‌خوانی ــ معمار‌ی از دریچۀ منابع مکتوب ــ  که در  شهر کتاب ایرانشهر برگزار شد، اعضای گروه یله با همراهی […]

شــهر از نـو

گفت‌و‌گو دربارۀ کتاب شهر از نو گزارش نشست چهارم (۳ شهریورماه ۱۴۰۱) شهر از نو: نوشتۀ لارنس جی‌.ویل و توماس جی. کامپانلا، ترجمۀ نوید پورمحمدرضا در این نشست از سلسله نشست‌های معمار‌ی‌خوانی ــ معمار‌ی از دریچۀ منابع مکتوب ــ  که در  شهر کتاب ایرانشهر برگزار شد، اعضای گروه یله با همراهی محمدصادق خاجی و جمعی […]

خــانه‌خــوانی

گفت‌و‌گو دربارۀ کتاب خانه‌خوانی گزارش نشست سوم (۲۰ مردادماه ۱۴۰۱) خانه‌خوانی: نوشتۀ علی طباطبایی در این نشست از سلسله نشست‌های معمار‌ی‌خوانی ــ معمار‌ی از دریچۀ منابع مکتوب ــ  که در  شهر کتاب ایرانشهر برگزار شد، اعضای گروه یله با همراهی فاطمه خدادادی و جمعی از مهمانان به بررسی کتاب خانه‌خوانی، اثر علی طباطبایی پرداختند و […]

در ستایش سایه‌ها

گفت‌و‌گو دربارۀ کتاب در ستایش سایه‌ها گزارش نشست دوم (۳ مردادماه ۱۴۰۱) در ستایش سایه‌ها: نوشتۀ جونیچیرو تانیزاکی، ترجمۀ علیرضا شلویر‌ی این نشست از سلسله نشست‌های معمار‌ی‌خوانی ــ معمار‌ی از دریچۀ منابع مکتوب ــ  با حضور علیرضا شلویر‌ی، مترجم  کتاب، در خانۀ اردیبهشت اودلاجان برگزار شد. اعضای گروه یله با همراهی استادان و جمعی از […]

احساسی از تاریخ

گفت‌و‌گو دربارۀ کتاب احساسی از تاریخ گزارش نشست اول (۳۱ تیرماه ۱۴۰۱) احساسی از تاریخ: نوشتۀ پیتر زومتور و مر‌ی لندینگ، ترجمۀ مرتضی نیک‌فطرت و نیما کیوانی نخستین نشست از سلسله نشست‌های معمار‌ی‌خوانی ــ معمار‌ی از دریچۀ منابع مکتوب ــ  با حضور بهروز مرباغی، معمار و مدرس دانشگاه، در خانۀ اردیبهشت اودلاجان برگزار شد. اعضای […]