پادکست یله

پادکست یله به شناخت و بررسی لایه‌ها می‌پردازد. این لایه‌ها تمامی جریان‌هایی‌اند که به‌طور آگاهانه یا ناآگاهانه با آن‌ها مواجهیم. جریان‌هایی که در برهه‌ای می‌توانند دیده شوند و در لحظه‌ای از نگاهمان دور  بمانند؛ اما همیشه حاضرند و بر یکدیگر اثر می‌گذارند. پادکست یله صدایی از منابع دست اول، و نظرات پژوهشگران و متخصصان است که با صدای مردم و روایت‌هایشان همراه می‌شود؛ همچنین در راستای روشن کردن گوشه‌هایی گام برمی‌دارد که در معمار‌ی حائز اهمیت‌اند، بر معمار‌ی تأثیر می‌گذارند و از آن تأثیر می‌پذیرند. ما در این پادکست، روایتی از محله‌ها، و لایه‌های تأثیرگذار بر آن‌ها را ارائه خواهیم کرد.

۹ تیر ۱۴۰۲